Apteekki
Apteekissa työskentelee monen eri koulutustaustan omaavia ihmisiä. Työ apteekissa on painottunut asiakaspalveluun, joten työntekijöiltä vaaditaan hyviä ihmissuhde- ja viestintätaitoja. Työskentely lääkkeiden kanssa vaatii huolellisuutta ja tarkkuutta.
Apteekeissa työskentelevät tekevät yhteistyötä lähialueen terveyskeskusten, lääkäriasemien ja hoitokotien henkilökunnan kanssa. Yhteistyökumppaneina voivat olla myös eri potilasyhdistykset, lääkeyritykset ja -tukkukaupat sekä alueen koulut ja oppilaitokset. Ala kehittyy jatkuvasti, joten jokaisen pitää kehittää osaamistaan myös valmistumisen jälkeen. Lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntemus korostuu kaikissa farmaseuttisissa tehtävissä.

Apteekkari

Apteekkari huolehtii asiakkaidensa ja yrityksensä hyvinvoinnista. Apteekkarin työssä yhdistyvät asiakaspalvelun kehittämisen lisäksi vastuu yrityksen taloudesta ja henkilökunnasta. Apteekkari on yrittäjä ja johtaa yritystä eli apteekkia. Apteekkari päättää työnjaosta ja työtehtävistä sekä toimii yhteistyössä muun terveydenhuollon ja muiden kumppaneiden kanssa.

Apteekkariksi ryhtyminen edellyttää proviisorin tutkintoa. Lisäksi jatkuva tietojen ja taitojen päivittäminen sekä alan kehittäminen ovat välttämättömiä edellytyksiä apteekkiluvan saamiseksi.

Oulaisten Apteekin apteekkarina toimii Petri Mäenkoski (petri.maenkoski@oulaistenapteekki.fi)

Proviisori

Proviisori on esimies ja asiantuntija.

Proviisori on lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntija. Apteekissa proviisori osallistuu farmaseuttien tavoin asiakaspalveluun, mutta usein pääpaino on esimies- ja suunnittelutehtävissä.

Proviisori toimii apteekkarin alaisena ja apteekin henkilökunnan esimiehenä tukien heitä ongelmatilanteissa. Proviisori suunnittelee yhdessä apteekkarin kanssa apteekin toimintaa ja sen kehittämistä.

Usein proviisorilla on vastuuta liikkeenjohdon ja markkinoinnin tehtävissä sekä henkilöstöasioissa. Töiden organisointi ja henkilökunnan koulutus sekä neuvottelut yhteistyökumppaneiden kanssa kuuluvat tyypillisesti proviisorin työtehtäviin. Työ vaatii kykyä pitää langat käsissä tiukoissakin tilanteissa.

Monipuolinen täydennyskoulutus ja alan kehityksen seuraaminen ovat työn ehdoton edellytys. Proviisorin koulutus on edellytys apteekkariksi pyrkivälle.

Farmaseutti

Farmaseutti on lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntija. Työ on vastuullista ja haastavaa asiakaspalvelua. Farmaseutti on asiakkaalle tärkeä puolueettoman lääketiedon jakaja, joka osaa selittää asiat selkeästi ja maallikon kielellä.

Apteekissa farmaseutti kertoo asiakkaalle, kuinka lääke vaikuttaa, ja varoittaa eri lääkkeiden yhteensopimattomuudesta ja mahdollisista haittavaikutuksista. Farmaseutti myös neuvoo, kuinka lääkettä tulisi käyttää ja säilyttää turvallisesti.

Yhä useammin farmaseutin tehtäviin kuuluu myös erilaisten lääkehoitoja tukevien palvelujen tarjoaminen ja niiden käytössä opastaminen.

Farmaseutin työ apteekissa edellyttää korkeakoulututkinnon tuomaa vankkaa tietoa lääkeaineista ja niiden lukuisista vaikutuksista ihmiseen sekä hänen muuhun terveydentilaansa ja lääkitykseensä. Ehdottoman tärkeää on taito soveltaa teoreettista tietoa käytäntöön.

Kaikkiin työssä eteen tuleviin tilanteisiin ei aina voi valmentautua opintojen kautta. Silloin tarvitaan nopeaa hahmotuskykyä, hyviä tiedonhankintataitoja sekä jatkuvaa kouluttautumista oman ammattitaitonsa ylläpitämiseksi. Farmaseutin pitää myös kyetä kuuntelemaan asiakasta ja suhtautumaan heidän asioihinsa myötätuntoisesti ja asiantuntevasti.

Lääketeknikko

Lääketeknikko on apteekin moniosaaja, jonka työ apteekissa on hyvin monipuolista. Työ voi painotuksiltaan vaihdella apteekeittain ja työntekijän vahvuuksien ja erityisosaamisen perusteella. Lääketeknikot huolehtivat esimerkiksi apteekin lääkevarastosta ja tietotekniikkaan liittyvistä tehtävistä. Ilman hyvin hoidettuja työvälineitä ei apteekin toiminta suju.

Lääketeknikon tehtävänä on lääkkeiden tilaaminen, saapuvan tavaran vastaanottaminen ja paikalleen vieminen. Myös erilaiset toimistotyöt, kuten esimerkiksi laskutus ja asiakirjojen arkistointi tai kampanjailmoitusten laatiminen kuuluvat lääketeknikon tehtäviin.

Lääketeknikko toimii usein apteekin tietotekniikkatukihenkilönä. Hän huolehtii ohjelmistopäivityksistä ja varmuuskopioista sekä vastaa laitteiden korjaustoimenpiteistä vikatilanteissa. Monissa apteekeissa lääketeknikko rahastaa kassalla ja somistaa näyteikkunat.

Myös lääketeknikon työ vaatii tarkkuutta ja huolellisuutta sekä kykyä hypätä tehtävästä toiseen aina tilanteen mukaan.

Apteekki-
kosmetologi

Apteekkikosmetologi on ihon hoidon ja kosmetiikan asiantuntija. Kosmetogi valitsee ihollesi sopivat tuotteet laajasta valikoimastamme. Apteekin hoitohuoneessa kosmetologi tekee hoidollisia ja ennaltaehkäiseviä hoitoja kuten jalkahoitoja, käsi- ja kasvohoitoja apteekkisarjojen tuotteilla. Valikoimastamme löytyy myös hemmottelevat hoidot.